Montáž

 • Na začátku je potřeba navrhnout a rozměřit umístění příček, podhledů a dveří.
 • Vodováhou je potřeba rozměřit kolmost stěn. Vše narýsovat na stávající zeď, popřípadě na podlahu, pokud se jedná o příčku v prostoru.
 • Konstrukci sádrokartonové příčky tvoří nosný rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů . Můžeme použít i rošt dřevěný. Rošt by měl být vyplněn minerální vatou, jakožto tepelným a zvukovým izolantem.
 • Pro docílení optimální zvukové izolace, je zapotřebí nalepit na ocelový U profil těsnící pásku, která se následně k podlaze připevní zatloukacími hmoždinkami, popřípadě šrouby.
 • Nyní se postaví CW-profily a vše se zafixuje samořeznými šrouby (LB 3,5x9,5 mm).
 • Sádrokartonové desky musí k sobě těsně doléhat.
 • Sádrokartonovou desku v místě dělení nařízneme ostrým nožem papír z lícové strany, tlakem z rubové strany desku zlomíme a následně prořízneme papír.
 • Vyřízneme pilkou potřebné výřezy pro zásuvky, vypínače, konstrukcí protáhneme kabely, popř. trubky na vodu, kanalizaci, plyn apod.
 • Spáry mezi deskami, poškozená místa, hlavičky šroubů je potřeba důkladně zatmelit tmelící sádrovou hmotou. Po vytvrdnutí přebrousit.
 • Přechod mezi sádrokartonovou příčkou a zdivem tmelíme akrylátovým přetíratelným tmelem.
 • Sádrokartonovou příčku můžeme upravit jakýmkoliv způsobem (malba, tapety, minerální omítky, apod.).